38. DYO SANAT ÖDÜLLERİ YARIŞMASI BAŞLADI / 38.DYO RESİM YARIŞMASI KATILIM ŞARTLARI / 2019 YILI DYO SANAT ÖDÜLLERİ RESİM YARIŞMASI VE SERGİSİ

2019 YILI DYO SANAT ÖDÜLLERİ RESİM, BASKI RESİM YARIŞMASI 38. DEFA DÜZENLENİYOR.

Her yıl düzenlenen yarışma ülkemize sanat ve kültür yönünden katkılar sunmaya devam ediyor. Yarışmanın bu yılki konusu “DENGE VE DEĞİŞİM” olarak belirlendi.

YAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFININ SANATÇILARA DUYURUSUDUR:

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, genç sanatçıları desteklemek ve
fırsat yaratmak amacıyla 1967’den bu yana Türk Resim Sanatı’nın
gelişim sürecini izlemeyi ve desteklemeyi ilke edinen DYO Sanat
Ödülleri’nin 38.sini DYO adına düzenlemektedir. Türkiye’de boya
ve kimya sanayii’nin öncü kuruluşlarından DYO bu yarışmaya
katılacak tüm sanatçılara başarılar diler.

38. DYO Sanat Ödülleri başvuruları internet üzerinden gerçekleştirilecektir. İlk değerlendirme online başvurular sonrasında jüri
üyeleri tarafından yapılacaktır. Ön elemeyi geçen eserler, eser
sahipleri tarafından, elden ya da kargo yoluyla Yaşar Eğitim ve
Kültür Vakfı’nın aşağıdaki adresine teslim edilecektir. Teslim
edilen eserler jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek ödül
kazanan eserler ve sergilenmeye değer bulunan eserler belirlenecektir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışma, Seçici Kurul’da görev alanların ve birinci derece
yakınlarının dışında tüm sanatçılara açıktır.
2. Yarışmaya katılacak eserler yağlıboya, akrilik veya özgün
baskıresim tekniğinde olacaktır.
3. Her sanatçı yarışmaya en fazla 3 eserle katılabilir.
4. Konu “Denge ve Değişim” olarak belirlenmiştir.
5. Yarışmaya katılan eserler daha önce yarışmaya katılmamış,
ödül almamış veya herhangi bir yerde sergilenmemiş olmalıdır.
6. Eserlerin boyutları:
• Resim dalında; kısa kenarları 75 cm’den küçük, uzun kenarları ise
150 cm’den büyük olmamalıdır.
• Baskıresim dalında; (baskı alanı) kısa kenarları 35 cm’den küçük,
uzun kenarları 135 cm.’den büyük olmamalıdır.
7. Yarışmaya 18 ve 50 yaş arasındaki (01 Ocak 1969 – 31 Aralık 2001
tarihleri arasında doğmuş olanlar) sanatçılar katılabilir.
8. Pentür dalındaki eserler çerçevesiz teslim edilmelidir.
9. Başvuru ve eserlerin teslimi:
• Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Aralık 2019’dir.
• Yarışmaya başvuru, www.yasarvakfi.org.tr adresinden online
yapılacaktır.
• Online başvuruda; katılım formu eksiksiz doldurulmalı, eserin
fotoğrafı jpeg formatında ve görsellerin her biri en az 1 MB en
fazla 5 MB boyutunda olacak şekilde kaydedilmesi sağlanmalıdır.
(Fotoğraf çekimlerinin özgün baskılar için baskı sayısı ve
sanatçının imzasıyla birlikte, resimler için ise paspartusuz
olarak düz bir fonda temiz bir zeminde yapılmasına özen
gösterilmelidir.)
• Başvuru formunun eki olarak başvuru sahibinin nüfus cüzdanı
fotokopisi online başvurusu sırasında eklenmelidir.
• Bilgilerin ve belgelerin eksik olması durumunda başvuru, seçici
kurul elemesine girmeden değerlendirme dışı bırakılacaktır.
• Ön elemeyi geçen eserler 20 Aralık 2019 tarihinde e-posta ile
duyurulacaktır.
• Jüri tarafından yapılacak ön elemeyi geçen eserler, 23 Aralık
2019 – 06 Ocak 2020 tarihleri arasında Yaşar Eğitim ve Kültür
Vakfı Akdeniz Mahallesi, Şehit Fethi Bey Cad. No: 120 Konak
İzmir adresine sergilenmeye hazır şekilde elden yada kargo
yoluyla teslim edilecektir. Bu tarihler arasında gönderilmeyen
eserler elenmiş sayılacaktır.
• Ön elemeden geçen ve Vakfa gönderimi yapılacak eserlerin arka
yüzünde eserin adı, yapım yılı, boyutları, fiyatı, tekniği ve
sanatçının adı ve soyadı, adres ve telefon bilgilerini belirten A4
boyutunda bir etiket bulunmalıdır.
• Posta ve kargo yoluyla gönderilecek eserlerin tüm sorumluluğu
sanatçıya aittir.

ÖDÜLLER

• Pentür dalında 4 eserden her birine 25.000 TL, özgün baskıresim dalında
seçilecek 2 eserden her birine 10.000 TL başarı ödülü ve plaketi verilecektir.
• Sergilenmeye değer bulunan eserler sahiplerine, sergilerin
tamamlanmasını takiben iade edilecektir.
• Sergilenmeye değer bulunan eserler sanatçıların arzuları doğrultusunda,
sanatçıların belirlediği satış fiyatları ile sergilerde satılabilecektir.
• Satılan eserler, satın alanlara sergilerin sonunda teslim edilecektir.

SEÇİCİ KURUL

Prof. Hayri Esmer
Prof. Fevzi Karakoç
Dr. Nazan Ölçer
Denizhan Özer
Prof.Dr.Burcu Pelvanoğlu
Prof. Mümtaz Sağlam
İhsan Yılmaz

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme iki aşamada yapılır.
• Seçici Kurul ön elemeyi, 18 Aralık 2019 tarihinde başvurular
arasından online olarak yapar.
• Seçici Kurul; 11 Ocak 2020 tarihinde ikinci kez toplanarak ön
elemeden geçen ve orijinalleri Vakfa teslim edilen eserlerin
arasından ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer
bulunan eserleri belirler.

SONUÇLARIN İLANI

Yarışma sonuçları basın ve internet yoluyla duyurulacaktır.
• Ödül kazanan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin tümü veya
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın uygun görecek oldukları, sergi
alanlarının da müsaitlik durumuna göre İstanbul, Ankara, İzmir,
Eskişehir ve Mardin’de sergilenecektir.
• Sergi tarihleri ayrıca duyurulacaktır.
• Ödül kazanan eserler bütün haklarıyla satın alınmış gibi işlem görür
ve DYO Koleksiyonu’na girer. Eser üzerindeki tüm fikri ve sınai
haklar DYO’ya ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’na aittir. Ödül kazanan
eserlerin telif haklarını devralmak kapsamında, ayrıca bir ücrete
tabi olmaksızın, FSEK’ten doğan, FSEK’in 20, 21, 22, 23, 24 ve 25.
maddelerinde yazılı işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses
ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim (uyduyla ve
kabloyla yayın hakkı da dâhil) ve uluslararası mevzuattaki erişilebilir
kılma şeklindeki tüm mali hakları, FSEK’de tanımlanan yasal
koruma süreleri boyunca ve Türkiye ile birlikte tüm dünyada geçerli
olacak şekilde sanatçıdan devralınır. İşbu devrin
gerçekleştirilebilmesi için ilgililer, talep üzerine, tüm mali hakların
devrine ilişkin ekli beyannameyi imzalayacağını kabul ve taahhüt eder.
• Bu eserler, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ve/veya Dyo Boya Fabrikaları
Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, dilediği zaman, sergileme amaçlı
olarak ve/veya ürün ambalajları üzerinde görsel malzeme ve/veya
duvar ve masa takvimi,afiş, broşür, kartpostal, ajanda gibi sair
iletişim, reklam ve tanıtım malzemesi olarak değerlendirilebilecek
ve kullanılabilecektir.
• Ödül kazanamayan, sergilenmeye değer görülmeyen ya da satın
alınmayan eserler sanatçılara teslim alındıkları yerde ya da masraf
ve sorumluluk kendilerine ait olmak üzere kargo ile adreslerine iade
edilecektir. Vakıf, sonuçların açıklamasından sonraki iki ay içinde
geri alınmayan eserlerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

DİĞER KOŞULLAR

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, yarışmaya katılan eserleri teslim aldığı
andan teslim edeceği ana kadar geçen süre zarfında sigorta dahil
korumaya yönelik her türlü önlemi alır. Eserin hasara uğraması
halinde sanatçıya ekspertiz raporu ile belirlenen bedel üzerinden
ödeme yapılır.
Katılımcılar, yarışmaya katıldıkları sırada gönderdikleri resimlerin
özgün nitelikte ve hukuki açıdan kendileri tarafından yaratıldığını,
herhangi bir şekilde 3. kişilere ait fikri mülkiyet, özel ve kamu
hukukundan doğacak haklara ya da uygulanacak genel kanun, tüzük
veya yönetmelik ile yerel hukuk uygulamalarına aykırılık teşkil
etmeyeceğini, daha önce benzer yarışmalara katılmamış, ödül
kazanmamış ve sergilenmemiş olduğunu, beyan ve kabul eder.
Katılımcılar, işbu sözleşme kapsamında paylaşacakları her türlü
kişisel verinin, yarışma gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili
mevzuat kapsamında işlenebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

DYO SANAT ÖDÜLLERİ 2019 YILI YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın Başlama Tarihi : 02 Eylül 2019
Başvuru Bitiş Tarihi:15 Aralık 2019
Seçici Kurul Ön Eleme Toplantı Tarihi:18 Aralık 2019
Ön Elemeyi Geçen Eserlerin Açıklanması: 20 Aralık 2019
Ön Elemeyi Geçen Eserlerin Orijinallerinin Teslim Tarihi:23 Aralık 2019 – 06 Ocak 2020
Ödül ve Sergilemeye İlişkin Seçici Kurul Nihai Toplantı Tarihi: 11 Ocak 2020
Ödül Töreni : Nisan 2020

BAŞVURU ADRESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

YARIŞMA ŞARTNAMESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir