TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ (TAD) 4. GELENEKSEL KARİKATÜR YARIŞMASI – 2019

YARIŞMA ŞARTNAMESİ
AMAÇ
68 yıldır kesintisiz olarak eğitim ve kültürel değişim programları düzenleyen Türk Amerikan Derneği (TAD),
Türkiye’nin en eski ve prestijli iki uluslu merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdümektedir. 2016 yılında
65. kuruluş yıldönümünü kutlayan TAD, bu vesile ile ilk kez, faaliyet alanlarından biri olan “Yabancı Dil
Öğrenimi” konulu bir Karikatür Yarışması düzenlemiş ve Türkiye çapında büyük ilgi görmüştür. Bu yıl
dördüncü kez düzenlenen yarışmada dünyaca ünlü Amerikan şair Robert Frost’un bir şiiri yarışma konusu
olarak belirlenmiştir.
KONU
Bu yılki konu dünyaca ünlü şair Robert Frost’un hemen hemen her dile çevrilen ve birçok başarılı kişinin ilham
aldığı “Gidilmeyen Yol” adlı şiiridir. Her karikatürist bu şiirin yarattığı duygu ve düşünce ile ilgili serbest
olarak eser yaratabilir.

GİDİLMEYEN YOL
Bir sonbahar ormanındaki yol ikiye ayrılıverdi,
Üzüldüm her ikisi boyunca gidemediğime
Yalnız bir yolcuydum, durdum uzun uzun
Ve baktım görebildiğimce yollardan birine
Ağaç diplerindeki yeşillikler arasında kıvrıldığı
yere dek
Sonra diğerini seçtim, adil olmak ona da hak
tanımak için,
Ve belki de sahip çıkabilmek için.
Çimenlerine basılmamıştı ve kullanılmak istiyordu
çünkü;
Güya oradan gidersem
Her ikisi de eşit aşınmış olurdu,
Ve o sabah her iki yol da önümdeydi
Adımların çiğneyip karartmadığı yapraklarıyla,
Ah, diğerini yürümeyi başka bir güne bıraktım!
Gerçi yolların yolları izleyeceğini bile bile,
Bir daha geri dönebilecek miydim?
Bunu iç çekerek söyleyeceğim
Yıllar ve yıllar sonra bir yerlerde:
Bir ormanda yollar ikiye ayrıldı ve ben…
Ben en az geçilmiş olanı seçtim
Ve işte bundandır bütün farklılıklar.
Robert Frost

THE ROAD NOT TAKEN
Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;
Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,
And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.
I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.
Robert Frost

 

KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışma; Seçici Kurul üyeleri, TAD çalışanları ve birinci derece akrabaları dışında Türkiye topraklarında
yaşayan herkese açıktır.
2. Her sanatçı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış en çok üç eseri ile katılabilir.
3. Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun tekniği (siyah-beyaz veya renkli)
kullanmakta serbesttirler.
4. Yarışmaya verilecek eserler, A3 normunun ölçülerinden (29.7 X 42 cm) fazla olmamalıdır.
5. Yarışmaya orijinal karikatürle katılınır. Eserler, sanatçısı tarafından imzalanmış olarak teslim edilmelidir
(ıslak imzalı). Dijital baskıların da mutlaka ıslak imzalı yollanması gerekmektedir.
6. Yarışmaya katılmak isteyenlerin önceden ekteki veya www.taa-ankara.org.tr adresinde yayınlanan katılım
formunu eksiksiz olarak doldurulup taaprograms@taa-ankara.org.tr adresine e-mail atmaları; eserlerini
yollarken ise zarfın sol üstüne sanatçının adı ile birlikte “4. Geleneksel TAD Karikatür Yarışması” ibaresini
yazarak, katılım formu ve eserle birlikte 01/11/2019 tarihine kadar aşağıda belirtilen toplama merkezine
göndermeleri gerekmektedir.
TOPLAMA MERKEZİ
Türk Amerikan Derneği
Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No: 20
06690 Kavaklıdere / Çankaya – ANKARA
7. Eserin postada zarar görmesinden Dernek sorumlu değildir.
8. Yarışmaya katılıp ödül kazanan veya sergilenmeye değer görülen eserler iade edilmeyecektir.
9. Katılımcının yarışmaya katılacağı karikatür (ler) in üzerinde haiz olduğu ve 5846 sayılı Türk Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. Madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve
işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kullanım haklarına
ilişkin olarak münhasır olmayan basit rusat şeklinde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın ve
3. Kişilere devir hakkını da kapsayacak surette Türk Amerikan Derneği’ne lisans verdiğini, Türk Amerikan
Derneği’nin söz konusu karikatür (leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde
yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin
olduğunu peşinen beyan ve kabul etmektedir.
10. Ödül alamayan veya sergilenmeyen karikatürler, sahiplerinin 1 ay içerisinde TAD’a yazılı olarak
başvurmaları halinde karşıdan ödemeli olarak iade edilecektir. Eserler TAD’dan bizzat da alınabilir. Bu süre
geçtikten sonra TAD’ın yükümlülüğü sona erer ve eserlere gelebilecek zarardan veya kayıplardan sorumlu
tutulamaz.
11. Dereceye giren veya eseri sergilenmeye değer görülenlerin ödül törenine gelmeleri için gereken yol ve
konaklama giderleri TAD tarafından karşılanmaz.
SEÇİCİ KURUL
TAD Karikatür Yarışması Seçici Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:
A. Celal Binzet – Jüri Başkanı
Ahmet Yazıcı
Efkan Beyaz
Ali Kemaoğlu
Dilek Dengizek Ersanal
Sera Erdamar Özköse
DEĞERLENDİRME
Seçici Kurul, Kasım ayının ilk haftası Ankara’da toplanarak toplama merkezine verilen eserleri birlikte
değerlendirerek sergiyi oluşturur. Sergilenmeye değer bulunan eserler içinden ödüle ve sergilenmeye değer
bulunanları belirler. Sonuçlar 11 Kasım 2019 tarihinde www.taa-ankara.org.tr adlı Türk Amerikan Derneği
websitesinden açıklanacak olup, eserleri ödül kazanan ve sergilenmeye değer görülen sanatçılara bizzat
bildirilecektir.
ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü: 2.000 TL + Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü: 1.500 TL + Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL + Başarı Belgesi
SERGİLEME
TAD Karikatür Yarışması Sergisi 20 – 30 Kasım 2019 tarihleri arasında Türk Amerikan Derneği Emin
Hekimgil Sanat Galerisi’nde sergilenecektir. Ödül Töreni tarihi eserleri ödül kazanan veya sergilenmeye
değer görülen tüm sanatçılara bildirilecektir.
Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır. Şartnamede
belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Türk Amerikan Derneği’nin kararları geçerlidir.

ŞARTNAME İNDİR

KATILIM FORMU İNDİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir